1
Bạn cần hỗ trợ?

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1, Tôm bắc cực
https://drive.google.com/file/d/1H1SNUYf6xVJDabPxNleaKiRsd05uVJTo/view?usp=sharing

2. Ốc bulot
https://drive.google.com/file/d/175RYLzwpLcOoioujxCXe8KplImqHXAUR/view?usp=sharing

3.Sò Điệp Nhật
https://drive.google.com/file/d/1CSdMeWSUzYjfJhmQJJrWLxnUZ6-iLq5O/view?usp=sharing

4. Hàu Nhật
https://drive.google.com/file/d/1vDTxcfnCSHKg-hW3fx9SkUq0b0hK0l9l/view?usp=sharing

5. Bạch tuộc Nhật
https://drive.google.com/file/d/1Ov0QgUrgj18CqlneeOcNlgXBV8mZqlKQ/view?usp=sharing

6. Saba Nhật
https://drive.google.com/file/d/1ZqbaH_Rh6yyXwtYRXwq893F7W9dOTkDh/view?usp=sharing

7. Vẹm Chile
https://drive.google.com/file/d/1gTN0JLa_-qFO6HbHRqk7GoBRZsZOXjSz/view?usp=sharing

8. Tôm hùm
https://drive.google.com/file/d/1gTN0JLa_-qFO6HbHRqk7GoBRZsZOXjSz/view?usp=sharing

9. Cụm cua tuyết
https://drive.google.com/file/d/1zeP_5LzLdGco9Z99scVVQs6CLBWhLlRH/view?usp=sharing

10. Cá tuyết
https://drive.google.com/file/d/1ZUGwqxzc6x7S6RRGQE17dM3oUVEUgQEK/view?usp=sharing

11. Vẹm new Zealand
https://drive.google.com/file/d/1HJOiyxrxXxBCu3kJIqNRtXDRP8A6SydW/view?usp=sharing

12. Thịt heo
https://drive.google.com/file/d/1RZ5J5c8y419KmuQIHEqePADPh1vAQYM9/view?usp=sharing

13. Thịt bò
https://drive.google.com/file/d/1vPxBysLRCCp-EeSgHz7LyidGKoJGGBeP/view?usp=sharing

0968 118 229

Contact Me on Zalo